Polityka prywatności

Polityka Prywatności: Emstal

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Informacje ogólne

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z naszej strony internetowej.
Użytkownikiem jest osoba fizyczna, składająca zapytanie, zamówienie lub przeglądająca naszą stronę
Administratorem Danych Osobowych jest:

EMSTAL
ul. Kruszyńska 8
Białe Błota
Kujawsko-Pomorskie
86-005
Polska
Telefon: 52 349 44 71

Przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki Prywatności.

Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z naszego serwisu WWW oraz obsługi jego zapytań lub zamówień złożonych przez formularz kontaktowy.
Podanie przez Użytkownika numeru telefonu, adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt telefoniczny lub poczty elektronicznej w celach wskazanych w punkcie powyżej.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom współpracującym z naszą firmą w ramach outsourcingu takim jak: biuro księgowe, firma kurierska lub informatyczna.
Administrator zastrzega sobie prawo do skierowania zapytania do Użytkownika o wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
Administrator poza danymi zawartymi w formularzu kontaktowym lub e-mail, wykorzystuje również pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia. Dzięki temu pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do wcześniej ustawionych parametrów. Szczegóły Polityka Cookies

Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć wniosek o usunięcie danych.

Obowiązki Administratora

Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie.