Przekuwki

41.001 n 41.001.01 n 41.002 n 41.002.01 n
.
H
Nr.
12,5
39×40
41.001
.
39×40
41.001.01
 12,5
67×40
41.002
.
67×40
41.002.01
41.004 n 41.005 n 41.006 n 41.021 n
.
H
Nr.
14,5
67×45
41.004
Ø14,5
39×40
41.005
Ø14,5
67×40
41.006
12,5
40×38
41.021
41.026 n 41.050 n 41.060 n 41.070 n
.
H
Nr.
16,5
65×38
41.026
Ø35,5
80×69
41.050
30,5
80×69
41.060
27
215×63
41.070
41.102 n 41.114 n 41.205 n 41.210 n
.
H
Nr.
12,5
22×40
41.102
Ø14,5
22×40
41.114
16,5
22×38
41.205
14,5
55×48
41.210
41.306 n 41.307 n 41.311 n 41.312 n
.
H
Nr.
14,5
70×35
41.306
14,5
130×35
41.307
Ø14,5
70×35
41.311
Ø14,5
130×35
41.312
41.315 n 41.316 n 41.317 n 41.318 n
.
H
Nr.
16×16
75×42
41.315
16×16
148×48
41.316
Ø16
75×38
41.317
Ø16
128×40
41.318
41.400 n 41.401 n 41.402 n 41.403 n
.
H
Nr.
Ø12
140×28
41.400
12×12
140×26
41.401
12×12
160×25
41.402
14×14
80×32
41.403

 

Nowośći:

Naszą ofertę uzupełniliśmy w: "Nowoczesne ogrodzenia"

indywidualizacja-wzory-ogrodzen-kopiowanie

Zapraszamy do zapoznania się ofertą ogrodzeń